Trang chủ / PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM / Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Dịch vụ cung cấp phần quản lý doanh nghiệp và quan hệ khách hàng

Việc hiệu quả của riêng công ty với các nguồn tài nguyên được chia sẻ. Việc phân công phân việc được theo dõi một cách rõ ràng với các quy trình làm việc được thiết kế rõ ràng.

Một công ty với quy từ 20 nhân viên sẽ làm việc rất khó khăn khi không có phần mềm phân công phân việc dẫn đến chồng chéo nhiệm vụ, chờ đợi lẫn nhau và hiệu quả làm việc chung của cả tổ chức sẽ bị ảnh hưởng.

Việc quản lý dữ liệu khách hàng tập trung và chăm sóc khách hàng là yêu cầu bắt buộc khi các công ty muốn phát triển nhanh, giúp có thể thực hiện các chiến lược chăm sóc khách hàng và marketing đến cơ sở dữ liệu khách hàng.

Hải Nam Realtech cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng giúp làm việc đội nhóm hiệu quả, chăm sóc khách hàng tốt, gia tăng doanh số và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Những khó khăn khi bạn không sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng

 • Đội nhóm làm việc không ăn khớp, chồng chéo lẫn nhau.
 • Các nhân sự phải chờ đợi công việc nhau.
 • Thông tin liên lạc nội bộ khó khăn, không hỗ trợ làm việc nhóm.
 • Khó chia sẽ có nguồn tài nguyên, phải tìm kiếm nhiều lần cho một sự việc.
 • Không có quy trình làm việc cụ thể.
 • Không lưu dữ liệu khách hàng tiềm năng, khách hàng đã mua hàng.
 • Không có công cụ chăm só khách hàng.
 • Không thể theo dõi những điểm “gãy” trong doanh nghiệp đang ở khâu nào: tiếp cận khách hàng, tư vấn bán hàng hay chính sách bán hàng…

Phần mềm quản lý doanh nghiệp – chăm sóc khách hàng giúp bạn

 • Truyền thông nội bộ doanh nghiệp hiệu quả.
 • Thiết kế các quy trình làm việc phù hợp.
 • Tổ chức làm việc đội nhóm hiệu quả và chia sẻ các nguồn tài nguyên.
 • Thông tin khách hàng được lưu trữ tập trung, phục vụ tốt việc marketing và chăm sóc khách hàng.
 • Gia tăng khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ mua hàng và doanh thu, lợi nhuận.
 • Có hệ thống làm việc “văn phòng online” chuyên nghiệp vận hành giúp bạn theo dõi công việc 24/7 tại bất kỳ nơi đâu.
Các phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP tốt nhất

Công ty TNHH MTV Bất động sản và Công nghệ Hải Nam