Trang chủ / DDCI / Giới thiệu về DDCI

Giới thiệu về DDCI

Chỉ số DDCI là gì ?

DDCI là  gì?

DDCI (viết tắt Department and District Competitiveness Index) là Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, Ban,  Ngành và Địa phương thuộc tỉnh

Tiếp tục tạo sự  cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở,  ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục  hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh  doanh trên các lĩnh vực

Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng  chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

Trên cơ sở  đó đánh giá công tác điều hành chính quyền của địa phương và các sở, ban, ngành trong năm, nghiên cứu  giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm  chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của nhưng lĩnh vực được khảo sát.

Mục tiêu khảo sát DDCI

Khảo sát DDCI trên cơ sở  thăm dò mức  độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác  xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tạo sự  cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở,  ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ  tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất  kinh doanh trên các lĩnh vực

Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây  dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành chính quyền của địa phương và các sở, ban, ngành trong năm, nghiên cứu giải  pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn  chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của nhưng lĩnh vực được khảo sát.

Khảo sát DDCI do cơ quan nào thực hiện ?

Khảo sát chỉ số DDCI do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang là đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện khảo sát.

Đối tượng được tham gia khảo chỉ số DDCI gồm những ai ?

Khảo sát DDCI được đánh giá bởi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tính toán và lựa chọn mẫu, số lượng, cơ cấu các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được khảo sát sẽ được rút gọn lại để phù hợp với các điều kiện về nguồn lực của Bộ Chỉ số nhưng vẫn đảm bảo tính đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn toàn .

Việc lấy phiếu khảo sát chỉ số được thực hiện qua những phương thức nào ?

Khảo sát DDCI được thực hiện thông qua 02 phương pháp: Khảo sát trực tuyến qua website; Khảo sát qua thư kết hợp với phỏng vấn trực tiếp.


- Đối với phương pháp khảo sát trực tuyến: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được lựa chọn là mẫu khảo sát truy cập vào website: ddci.tuyenquang.gov.vn và tham gia trả lời phiếu khảo sát trực tuyến tại website. Hiệp hội khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng phương pháp này để đảm bảo việc khảo sát được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.

Khảo sát DDCI tỉnhTuyên Quang

- Đối với phương pháp khảo sát qua thư kết hợp với phỏng vấn  trực tiếp: Bộ phiếu khảo sát được gửi đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã được lựa chọn làm đối tượng khảo sát thông qua đơn vị chuyển phát. Nhân viên chuyển phát gửi phiếu khảo sát, đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trả lời và trực tiếp thu hồi phiếu khảo sát gửi về Hiệp hội.

Kết quả khảo sát DDCI được tổng hợp, xếp hạng và công bố như nào ?

Bảng xếp hạng DDCI tỉnh Tuyên Quang

Từ kết quả được thu thập qua các phiếu khảo sát, thực hiện tổng hợp kết quả khảo sát bằng phương pháp khoa học thống kê và xếp hạng các huyện, thành phố, sở, ban, ngành theo thứ tự điểm số DDCI từ cao đến thấp với các mức xếp hạng tương ứng.

Trên cơ sở kết quả khảo sát DDCI được tổng hợp, báo cáo được xây dựng sẽ phản ánh chân thực, khách quan từ đó đưa ra được nhận định về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ quan, đơn vị trong năm 2021 và đưa ra được những khuyến nghị cụ thể cho năm tiếp theo.

Báo cáo kết quả khảo sát chỉ số DDCI được công bố công khai. Sau khi công bố chỉ số DCCI, các cơ quan, đơn vị có thành tích cải thiện môi trường kinh doanh xếp hạng cao được đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Các đơn vị xếp hạng thấp đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vận dụng kết quả xếp hạng chỉ số DCCI là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng với các chi, đảng bộ và người đứng đầu, đảm bảo chỉ số DCCI phát huy tác dụng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại cơ quan, đơn vị nói riêng và chỉ số PCI của tỉnh nói chung.

Trên đây là một số thông tin Hải Nam Tech tổng hợp, để biết thêm chi tiết hãy truy cập vào DDCI tỉnh Tuyên Quang:  https://ddci.tuyenquang.gov.vn/

Nguồn: DDCI tỉnh Tuyên Quang

Công ty Cổ phần Bất động sản và Công nghệ Hải Nam