Trang chủ / Thiết bị đầu cuối tích hợp đa điểm iMCU
Banner Product 1
Thiết bị đầu cuối tích hợp đa điểm IMCU
MSP: VDA740-0-0
Hỗ trợ kết nối chi nhánh, văn phòng các doanh nghiệp dưới 6 chi nhánh với chi phí tối ưu. tích hợp hệ thống âm thanh, hình ảnh chuyên dụng trong phòng họp.
MSP: VDA760-0-0
Với khả năng hỗ trợ tối đa 6 điểm cầu họp CP/VS đồng thời. Có thể nói, VEDA 760 là sự lựa chọn tốt nhất khi vừa đáp ứng được nhu cầu họp trực tuyến đa điểm vừa thỏa mãn các tính năng của một MCU chuyên dụng.
MSP: VDA780-0-0
VEDA 780 hỗ trợ tối đa tới 8 điểm cầu tham dự cuộc họp cùng lúc (gồm điểm cầu chính local và 7 điểm cầu xa) họp ở chế độ HD với băng thông từ 192kbps tới 2Mbps cho mỗi điểm cầu. MCU