Trang chủ / Tin tức / Hướng dẫn khảo sát trực tuyến giải pháp DDCI tỉnh Bến Tre - HaiNamTech

Hướng dẫn khảo sát trực tuyến giải pháp DDCI tỉnh Bến Tre - HaiNamTech

Giải Pháp DDCI trong Chuyển Đổi Số - Trên kinh nghiệm và thực tiễn triển khai DDCI của các tỉnh, HaiNamTech tiếp tục nâng cấp và cải thiện phương pháp luận cũng như cách thức triển khai DDCI tại cấp tỉnh, với mục tiêu nhằm đảm bảo DDCI phản ánh chính xác hơn, kịp thời hơn, toàn diện hơn các mặt quản lý, điều hành kinh tế tại các sở, ngành và các huyện, thị. - Phương pháp được cải tiến cũng cho phép sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng Internet để hỗ trợ cho việc triển khai DDCI, phục vụ cho công tác điều hành, lập kế hoạch cải thiện chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các huyện, thị, sở ngành và qua đó nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh tại các tỉnh. - Bẳng các ứng dụng này, toàn bộ quá trình thực hiện DDCI có thể được thực hiện trên nền tảng điện toán đám mây và trên nền tảng Internet, bao gồm từ quá trình điều tra, xử lý số liệu và hiển thị kết quả và sử dụng kết quả phục vụ cho công tác quản lý, điều hành kinh tế tại tỉnh. Hoàn toàn tự động - Các tỉnh cũng hoàn toàn có thể tổ chức thực hiện việc điều tra khảo sát qua mạng, thay thế cho (hoặc sử dụng kết hợp với) biện pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp sử dụng phiếu câu hỏi bằng giấy, điều tra qua gửi phiếu khảo sát qua đường bưu điện, qua đó giảm chi phí triển khai DDCI, đảm bảo tính bền vững trong dài hạn.